Turnu Severin Water Tower

Clădirea cu funcţiuni multiple este concepută ca o succesiune de spaţii pe verticală, care să adăpostească un centru de informare turistică, un spaţiu de expoziţie şi galerie de artă, un muzeu „Istoria alimentării cu apă a municipiului Drobeta Turnu Severin, o expoziţie de fotografii şi sculptură, o cafenea literară şi spaţiu de belvedere. Construcţia Castelului de Apă, monument emblematic pentru severi- neni, operă de stil şi ţinută civilizatoare, care şi astăzi dă identitate Severinului prin aşezarea sa giratorie în axul principal al urbei, este legată de alimentarea cu apă din Dunăre a municipiului. Proiectul alimentării cu apă potabilă a oraşului Turnu Severin, întocmit la Min- isterul Lucrărilor Publice de inginerul Elie Radu, format din 13 piese scrise şi 19 piese desenate şi aprobat de Consiliul Tehnic Superior, a fost trimis primarului oraşului la 21 martie 1909. Proiectul prevedea alimentarea cu apă de Denuăre decantată, filtrată şi sterilizată cu ajutorului ozonului. Licitaţia lucrărilor stabibilită pentru 6 mai 1910 a avut loc, la cererea firmelor interesate, pe data de 28 iunie 1910. Lucrarea a fost licitată de firma Petre Andreescu Fii din Craiova, care prin contractul încheiat la 31 iulie 1910 s-a angajat ca în termen de 2 ani să realizeze lotul I de lucrări, respectiv captarea apei din Dunăre, bazinele de decantare, castelul de apă, staţiunea de forţă motrice şi pompare, canalele, reţeaua de conducte din oraş, maşinile şi instalaţiile aferente, inginerul Elie Radu fiind angajat să supravegheze şi să conducă lucrările.

Edificiu emblematic al municipiului Drobeta Turnu Severin, este situat pe strada Crisan la intersectia cu strada Dr. Saidac, parte a sistemului de alimentare a orasului cu apa de Dunare, are 27 m inaltime si era la un momen- tat dat cea mai inalta cladire din orasul nostru. Construit în 1914, este unul din simbolurile oraşului, fiind aşezat în axul principal al oraşului. Castelul a fost construit în perioada 1910-1913, pentru alimentarea cu apă a oraşu- lui. In 1915, la baza sa, langa intare, a fost pusa o inscriptie in amintirea momentului fixarii pietrei fundamentale si a incheierii, in linii mari, a lucrarilor, odata cu cinstirea cuvenita infaptuitorilor proiectului.

In timpul Primului Razboiului Mondial, Castelul a servit ca punct de observatie armatei germane, datoritacelor 4 turnulete, construite initial pentru a putea fi folosite de catre pompieri. Trecerea timpului si cresterea orasului n-au anulat functia esentiala a castelului, prin care orasul a capatat tinuta civilizatoare.

http://www.severin-travel.ro/castelul-de-apa/